Uczmy się umiejętności emocjonalnych

Jak rozwijać umiejętności emocjonalne dziecka i dlaczego warto to robić?

Podczas dnia dziecko doświadcza wielu różnych uczuć, ale jeszcze brakuje mu słów na ich opisanie. Dlatego uczucia można zobaczyć i usłyszeć. Warto nauczyć dziecko, że uczucia są dozwolone, stanowią część życia i można je okazywać, ale także, że warto panować nad nimi.

Nazwijmy swoje uczucia

Dziecko w codziennych interakcjach uczy się słów opisujących uczucia. Nawet jeśli dziecko jest bardzo małe, możesz ująć jego uczucia w słowach, mówiąc „Czy cieszysz się?” lub „Chyba cieszysz się ze spotkania z dziadkiem”. Dziecko zauważy, że dorosły rozumie jego wewnętrzne doznania, co z kolei uspokoi je. Dziecko uczy się opisywać swój stan emocjonalny.

Przećwicz opisywanie uczuć za pomocą książek i gier. Rozpoznawaj uczucia z min, odgrywaj różne uczucia i omawiaj powody oraz konsekwencje różnych uczuć.

Naucz dziecko rozpoznawać uczucia

Porozmawiaj o uczuciach, jakie może mieć postać w książce: „Jak się czuła ta postać? Dlaczego ma ona taką minę?”

Wskazuj dziecku, które oznaki są związane z konkretnym uczuciem, na przykład mina i postawa postaci w książce.

Stopniowo dziecko nauczy się rozpoznawać i nazywać własne uczucia oraz rozumieć, że inne dzieci też mają uczucia.

Zdjęcia: FamVeld / Shutterstock

Dzieci uczą się przez naśladowanie

Powiedz dziecku o własnym nastroju. Wyjaśnij, dlaczego coś Cię drażni lub dlaczego coś Cię dziś uszczęśliwiło.

Należy też zastanowić się, jaki przykład daje się dziecku — jak wyrażacie uczucia w swojej rodzinie?

Omówcie to po różnych sytuacjach

Gdy dziecko zrobi coś, przez co inna osoba czuje się źle, powiedz dziecku, jak czuje się ta osoba.

Zapytaj, jak czułoby się dziecko, gdyby ktoś zrobił mu to samo. Stawiając siebie w sytuacji innej osoby, dziecko uczy się empatii.

Rozpoznawanie i kontrolowanie swoich uczuć ułatwia dziecku kontakty z innymi dziećmi. Nawiązywanie przyjaźni jest łatwiejsze, a praca w grupie przebiega płynniej.

Tutaj znajdziesz wszystkie produkty z serii Uczmy się.

Aktualności