Odtwórz wideo

Miękkie kręgle

Trafiasz do celu, czy piłka zawsze ucieka ci na bok?
Ustaw kręgle i spróbuj pchnąć piłkę tak, żeby
strąciła jak najwięcej z nich! Bezpieczny sposób na
rozruszanie najmłodszych – nawet w domu!

Wiek 3+
graczy 1+
Czas 10+
Poziom trudności 2
Umiejętność 4