Deze leuke activiteiten en spellen ondersteunen een vroege schrijfvaardigheid!

Samen lezen vormt een introductie voor het kind tot de wereld van letters. Om te leren schrijven moet een kind al een goede oog-handcoördinatie, vermogen om zich te concentreren en een toereikende vaardigheid om met een pen om te gaan hebben.

De vaardigheden voorafgaand aan schrijven kunnen op de volgende manieren spelenderwijs worden geoefend:

Het rollen van kleine balletjes klei zorgt voor de ontwikkeling, versterking en nauwkeurigheid van de vingers.

Het maken van puzzels zorgt voor de verbetering van de concentratie, het observatievermogen en de behendigheid.

Door het inkleuren van afbeeldingen, het volgen van de lijnen en vormen en knippen met een schaar ontwikkelt het kind nauwkeurigheid, observatievermogen en concentratie.

Wanneer een kind deze basisvaardigheden heeft ontwikkeld en een interesse toont in letters en het leren schrijven, kunt u uw kind spelenderwijs ondersteunen.

Oefen de vorm van verschillende letters door letters te tekenen met uw vinger of een stokje op een bord waar zout of zand op ligt. U kunt letters aan uw kind voorstellen door ze hardop uit te spreken. U kunt woorden bedenken die met die letter beginnen. Dit helpt het kind om de vorm en de klank van de letter te leren.

Het is ook leuk om letters te vormen met uw eigen lichaam, terwijl u op de vloer ligt of rechtop staat.

Bij een goede pengreep moet de pen zich tussen drie vingers bevinden en moet de pols ontspannen zijn. U kind zal dit geleidelijk aan leren.

Het komt vaak voor dat een kind letters in het begin achterstevoren schrijft en dat sommige letters nog ontbreken. Dit verbetert meestal vanzelf wanneer de vaardigheid van het kind groeit.

Terwijl het kind woorden leert schrijven, kunt u hem of haar vragen om bijvoorbeeld te helpen met het schrijven van het boodschappenlijstje!

De schrijf- en leesvaardigheid worden tegelijkertijd ontwikkeld en deze vaardigheden ondersteunen elkaar.

Afbeeldingen: bigstockphoto.com

Wij raden aan

U kunt alle Ik leer-producten hier vinden.

Nieuws