Lära sig läsa – 5 tips för föräldrar

Så främjar du ditt barns intresse för att lära sig läsa – 5 tips för föräldrar

När ett barn visar intresse för bokstäver och vill lära sig mer kan denna iver gödas genom lek och genom att följa barnets motivation och intressen. Ett barn kan bara lära sig att läsa om det känner motivation att göra det.

Man bör inte börja för tidigt. Om läsningen känns för svår kan barnets motivation minska.

När man läser för sitt barn ökar deras hörförståelse och deras ordförråd växer. Och sluta inte att läsa för ditt barn bara för att det lärt sig att läsa själv. Turas istället om att läsa för varandra.

Det är viktigare för barnet att lära sig hur bokstäverna låter än vad de heter. Se dig omkring i ditt barns rum eller titta på en rolig bild, och leta efter saker som börjar eller slutar på ett speciellt ljud. Byt ordets begynnelseljud och försök att komma på ord som rimmar, som tillexempel ”hus, mus.”

Barn lär sig först att känna igen enkla ord baserat på hur de ser ut, men de kanske inte förstår vad det är de läser. Prata om vad olika ord beyder.

Man kan bara utveckla god läsförmåga genom att läsa. Presentera olika slags texter för ditt barn, utifrån deras egna intressen: serietidningar, ramsor, sagor, dikter, barntidningar med mera.

Ordlekar är ett roligt sätt att lära sig bokstäver på och de förbättrar även ordförrådet.

Lär Dig Bokstäver

Utveckla dina första kunskaper i läsning och stavning med dessa fyra roliga ordspel.

Här hittar du alla Lär dig produkter.

Nyheter

Picasso Tiles magnetiska plattor för ett stressfri jul.

December är synonymt med glädje och festlighet. Men det är ingen hemlighet att det också kan vara lite stressigt när det kommer till att välja dem perfekta julklapparna för ens närmaste. Det är då Picasso Tiles kommer in i bilden. Dessa magnetiska leksaker passar barn som är över tre år, och de är inte bara roliga och underhållande; de engagerar unga hjärnor, uppmuntrar till kreativitet och problemlösning.

Läs mer »