Vi lærer oss – Tenkeferdigheter

Bild: FamVeld / Shutterstock

Tenkeferdigheter – et nysgjerrig barn lærer av å prøve og undersøke

Barn er naturlig nysgjerrige. Små samtaler og øyeblikk med undring er interessant for både barnet og forelderen. Du kan veilede et barns tenkning, men du bør også la det være rom for deres egen kreativitet – selv når det gjelder å tenke.

Hvordan kan du støtte barnets tenkeferdigheter?

La barnet ditt leke, eksperimentere, prøve på nytt og se forholdet mellom handlinger og reaksjoner. Når det bygger et tårn med klosser, prøver barnet å plassere klossen én vei. Hvis klossen faller, prøver barnet på nytt på en annen måte.

Gi barnet ditt tid til å tenke og prøve på nytt. Ikke løs problemet for barnet.

Et barn stiller gjerne spørsmål. Ikke kom med et svar bestandig, men oppmuntre barnet til å tenke på svaret selv. «Hva tror du det kan være?» «Hvor tror du vi kan finne mer informasjon om dette?»

Mens dere leker, kan dere sammen tenke på hva som skjer hvis du handler på en bestemt måte. Hva skjer hvis du gjør noe annet?

Oppmuntre barnet ditt til å finne forskjellige løsninger. Du kan også «tenke høyt» for å gi barnet en idé om din egen tankeprosess.

Kritisk tenkning er en av de viktigste verktøyene i fremtiden. Det er nødvendig for å løse problemer og for å forstå forholdene mellom forskjellige ting. Kritisk tenkning fremmes gjennom et miljø rikt på stimuli og en positiv atmosfære. Når et barn oppmuntres til å undre seg og undersøke, styrker du også deres motivasjon til å lære nye ting.

Bild: alenka2194 / BigStock

Tenk på og undre dere om forskjellige fenomener sammen. «Hvorfor forsvinner sølepytter når solen skinner?»

«Hvorfor flyter olje på vann når du heller litt olje i et glass med vann? Og hva skjer når du tilsetter en dråpe oppvaskmiddel?» Lag dine egne små eksperimenter.

Snakk om historier. Les begynnelsen på en historie og tenk på hva som skjer etterpå, og hvorfor. Hva annet kunne ha skjedd?

I den moderne verden er det ingen mangel på stimuli, men det er også viktig å tillate litt plass for kjedsomhet. Det gir tid for egne tanker.

Vi lærer oss naturen

Vi lærer oss skoledagen

Du finner alle Vi lærer oss-produktene her.

Nyheter