Søte gårdsdyr aktivitetsbok med klistremerker

La oss dra på gården! Griser, kuer, hester og sauer … Alle
favorittene finnes i klistremerkeboken – 32 sider med
gårdsmoro!

Tilleggsinformasjon