CAT Catterpillar

Bulldozern kan användas till tungt grävarbete, även i svår terräng. Den har en hyvel som kan vridas och tippas för rensning och utjämning. Markuppluckring är också möjligt med multiskären. Maskinen har exceptionella köregenskaper.

Ytterligare information

År 3
Artikelnummer BR2443 Kategori