Lär dig känslor

Hur och varför är det värt att låta ditt barns känslomässa kunskaper växa?

Barn upplever många olika slags känslor under en dag men de har ännu inte ord för att uttrycka dem. Det är därför känslor visas och hörs. Det är bra att lära ditt barn att känslor är tillåtna, att de är en del av livet och att de får synas, men att det också är bra att kunna kontrollera dem.

Låt oss sätta ord på våra känslor

Ett barn lär sig ord som beskriver känslor i vardagliga interaktioner. Även om ditt barn är väldigt ungt kan du sätta ord på känslorna genom att säga ”Är du spänd?” eller ”Jag tror du är glad över att ha träffat morfar.” Barnet märker att en vuxen förstår känslorna, vilket i sin tur ger trygghet. Barnet lär sig att beskriva sitt eget känslomässiga tillstånd.

Öva på att beskriva dina känslor med hjälp av böcker och spel. Känn igen känslor från uttryck, agera ut olika känslor och diskutera orsaker bakom och konsekvenser för olika känslor.

Vägled ditt barn att känna igen känslor

Diskutera känslorna en karaktär i en bok kan tänkas ha: ”Hur kände sig den här karaktären? Varför ser han ut på det sättet?”

Vägled barnet att se vilka tecken som tyder på en särkild känsla, till exempel hur en karaktär uttrycker sig eller står i en bok.

Gradvis lär sig barnet att känna igen namnet på sin egen känsla och att förstå att även andra barn har känslor.

Bilder: FamVeld / Shutterstock.com

Barn lär sig genom att härmas

Berätta om ditt eget humör för barnet. Förklara varför du är irriterad över något eller varför något gjorde dig glad i dag.

Du kan också tänka på om du föregår med gott exempel för ditt barn – hur uttrycker ni känslor i er familj?

Prata om det efter olika situationer

När barnet gör något som gör en annan person illa kan du berätta för barnet hur den andra personen mår.

Fråga barnet hur det hade mått om någon gjorde likandant mot dem. Genom att låta hen sätta sig in i en annan persons situation lär sig barnet om empati.

Att känna igen och kontrollera känslor hjälper barnet att komma överens med andra barn. Det blir lättare att få vänner och smidigare att jobba tillsammans i grupp.

 

Läs mer om allt i Lär dig-serien och hitta dina favoriter här!

Nyheter

Picasso Tiles magnetiska plattor för ett stressfri jul.

December är synonymt med glädje och festlighet. Men det är ingen hemlighet att det också kan vara lite stressigt när det kommer till att välja dem perfekta julklapparna för ens närmaste. Det är då Picasso Tiles kommer in i bilden. Dessa magnetiska leksaker passar barn som är över tre år, och de är inte bara roliga och underhållande; de engagerar unga hjärnor, uppmuntrar till kreativitet och problemlösning.

Läs mer »