Dessa roliga aktiviteter och spel främjar tidig skrivförmåga!

Att läsa tillsammans introducerar barnet till en värld av bokstäver. För att lära sig att skriva måste barnet redan ha en god finmotorik, förmågan att koncentrera sig och tillräcklig förmåga att hantera en penna.

De färdigheter som föregår skrivning kan övas på genom lek på följande sätt:

Att rulla små bollar av lera utvecklar och ökar styrkan och noggrannheten i fingrarna.

Att lösa pussel eller andra klurigheter förbättrar koncentrationsförmågan, observationsförmågan och fingerfärdigheten.

Att färglägga, följa linjer och former, och att klippa med sax utvecklar barnets noggrannhet, observationsförmåga och koncentration.

När ett barn utvecklat dessa baskunskaper och visar intresse för bokstäver och att lära sig skriva kan du uppmuntra detta genom lek.

Öva på olika bokstävers former genom att rita bokstäver med ditt finger eller en pinne på en tallrik med salt eller sand på. Du kan föreslå bokstäver för ditt barn genom att säga dem högt. Sen kan du tänka på ord som börjar med den bokstaven. Detta hjälper barnet att lära sig såväl bokstavens former som ljud.

Det är också roligt att forma bokstäver med sin egen kropp när man ligger på golvet eller står upp.

För att få ett bra penngrepp ska pennan hållas med tre fingrar och handleden ska vara avslappnad. Ditt barn kommer också gradvis att lära sig detta.

Det är vanligt att barn i ett tidigt skede skriver bokstäverna baklänges och att några bokstäver fortfarande saknas. Detta rättar vanligtvis till sig när barnets kunskaper ökar.

När barnet lär sig att skriva ord kan du be dem hjälpa till med köplistan till exempel!

Läs- och skrivkunskaper uvecklar och främjar varandra simultant.

Bilder: bigstockphoto.com

vi rekommenderar

Läs mer om allt i Lär dig-serien och hitta dina favoriter här!

Nyheter